Vallmons Förskola AB

Vår verksamhet

En dag på förskolan

När barnen kommer på morgonen tar vi emot dem i hallen. Några vinkar hej då till sin förälder i fönstret och andra går raka spåret in och börjar leka. Vi läser saga, ritar, bygger och leker. Vårt mål är att alla ska få en lugn start på dagen samt att alla ska få sina behov tillgodosedda och respekterade och känna trygghet.

Kl. 9 har vi två olika samlingar, en för de yngre barnen och en för de äldre. Vi sjunger, pratar om vilka som är här eller inte här, pratar om dagen, leker lekar och äter smörgås och frukt. Samlingen utgår från barnens intressen och innehåller både språk och matematik. Här får barnen uttrycka sina tankar och åsikter samt lära sig om demokrati genom att rösta på olika sätt, t.ex. när de ska välja vilken lekpark vi ska besöka eller vilken bok vi ska läsa.
Vi går ut och leker varje förmiddag. Antingen är vi på gården eller så går vi till den stora lekparken i anslutning till gården. Ibland delar vi upp oss så att några är på gården och några i parken eller så går vi iväg på promenad till skogen, 4H-gården eller någon närliggande lekplats. Vi utforskar naturen och vårt närområde samt lär oss om växter, djur och natur.

Kl. 11 äter vi lunch och det sker många reflektioner kring matbordet. Vi samtalar om vad som skett på förmiddagen men även andra intressanta samtalsämnen dyker upp när vi sitter tillsammans. När barnen fyller år får de välja lunch. Alla barn ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och bli lyssnade på samt få sina behov tillgodosedda och respekterade.

Efter lunchen är det dags för vila. De yngsta barnen sover ute i sina vagnar, några barn sover/vilar på madrasser och lyssnar på avslappnande musik, några barn vilar på madrasser och lyssnar på saga och de äldsta barnen lyssnar på kapitelbok. Här får alla barn sina behov tillgodosedda samt möjlighet att påverka genom att t.ex. välja saga.

När vilan är färdig är det lekstund med stor variation då barnen får välja vad de vill göra. De ritar, väver, gör garnbollar, bakar med deg, bygger lego/klossar, målar, leker mm. Vi har kompisprat regelbundet i mindre grupper och ibland har vi röris. Här får barnen utveckla sin skapande förmåga, prova olika material och tekniker samt utveckla nyfikenhet och lust att leka och lära.
Innan det är dags för mellanmål samlas vi och sjunger eller leker lekar tillsammans för att uppleva gemenskap och samhörighet.

Efter mellanmålet går vi ut ibland och leker inne ibland. Om vi går ut är vi i lekparken till ca. kl. 16 och sen går vi in på gården. Ibland önskar barnen att vi ska vara på gården hela tiden och då är vi det. Alla barn får möjlighet till inflytande i verksamheten. Är vi inne fortsätter leken oftast med det barnen gjorde innan mellanmålet.

Ofta avslutas dagen med en saga för de barn som är kvar längst.

IMG_1341.JPG